Sprzedam Poradnik Inżyniera Elektryka. (Tom 2)

Data publikacji: 29-10-2012 12:55:20 | Imię kontaktowe: Tomasz | Region: mazowieckie | Miejscowość: Warszawa | 1370 x wyświetlone |

Sprzedam Poradnik Inżyniera Elektryka. (Tom 2)

wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT
ISBN: 978-83-204-3292-3


oprawa twarda

parametry książki: 2007, wyd. 3 zmien., s. 934, rys. 770, tabl. 159, oprawa twarda, ISBN 978-83-204-2936-7 całość

Pierwsze wydanie trzytomowego Poradnika inżyniera elektryka ukazało się w latach 1994-1996 i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników, którzy uznali tę pozycję wydawniczą za niezbędną dla każdego energetyka i elektryka, i to nie tylko inżyniera.
Tematyka została dobrana w taki sposób, aby była przydatna dla projektantów, wykonawców i osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Materiałem uzupełniającym może być bibliografia, która znajduje się na końcu każdego rozdziału.
Uwzględniono także najnowsze normy i akty prawne, od kilku lat gruntownie zmieniane w celu przystosowania ich do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Tom 2 zawiera wiadomości dotyczące:
· urządzeń elektrostatycznych;
· urządzeń spawalniczych;
· aparatów elektrycznych;
· transformatorów;
· maszyn elektrycznych;
· napędu elektrycznego;
· trakcji elektrycznych;
· energoelektroniki;
· urządzeń do kompensacji mocy biernej.
Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.


Przedmowa do wydania trzeciego
1. Urządzenia elektrostatyczne
dr inż. Stanisław Bach, prof. dr hab. inż. Kazimierz Cywiński
1.1. Wiadomości wstępne1.2. Elektrofiltry
l.2.l. Wiadomości ogólne
l.2.2. Budowa i podział elektrofiltrów
l.2.3. Elementarne procesy w komorze elektrofiltru
1.2.4. Ulot i parametry elektryczne pracy elektrofiltrów
l.2.5. Skuteczność odpylania elektrofiltrów
l.2.6. Układy zasilania elektrofiltrów wysokim napięciem
1.2.7. Sterowanie i regulacja napięcia elektrofiltrów
1.2.8. Sterowanie regeneracją elektrod zbiorczych i ulotowych
1.2.9. Zasady doboru i eksploatacji elektrofiltrów
1.3. Elektrostatyczne nakładanie powłok 1.3.1. Technologia i urządzenia do elektrostatycznego nakładania powłok
1.3.2. Zasilanie urządzeń do elektrostatycznego nakładania powłok
l.3.3. Wymagania dotyczące malowania elektrostatycznego
1.3.4. Zagrożenie wybuchem w lakierniach elektrostatycznych
1.3.5. Elektrostatyczne napylanie tworzyw proszkowych
l.3.6. Technologia flotowania elektrostatycznego
1.3.7. Konstrukcja i eksploatacja urządzeń napylających proszki
1.4. Elektroseparatory1.4.l. Charakterystyka elektroseparatorów
l.4.2. Dobór parametrów pracy separatorów elektrostatycznych
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
2. Urządzenia spawalnicze
dr inż. Edward Dobaj
2.1. Podstawowe definicje i kryteria podziału2.2. Spawalnicze źródła energii2.2.l. Źródła zasilania łuku spawalniczego
2.2.2. Zasilacze łuku do spawania elektrodami otulonymi -
2.2.3. Zasilacze wielostanowiskowe
2.3. Półautomaty i automaty do spawania elektrodami topliwymi2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Półautomaty spawalnicze
2.3.3. Automaty spawalnicze
2.4. Urządzenia do spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazu2.5 Plazmowe urządzenia spawalnicze2.5.1. Urządzenia do spawania plazmowego
2.5.2. Urządzenia do cięcia plazmowego
2.6. Zgrzewarki elektryczne do metali2.6.1. Wprowadzenie
2.6.2. Budowa i działanie zgrzewarek rezystancyjnych
2.6.3. Układy zasilania elektrod
2.6.4. Układy sterowania zgrzewarek rezystancyjnych
2.6.5. Rodzaje zgrzewarek rezystancyjnych
2.7. Urządzenia spawalnicze elektronowe i laserowe 2.7.1. Spawarki elektronowe
2.7.2. Urządzenia laserowe
2.8. Urządzenia do lutowania2.8.1. Efektywność procesu nagrzewania indukcyjnego
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
3. Aparaty elektryczne
dr inż. Józef Czucha, doc. dr inż. Stanisław Jankowicz,
prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk, dr inż. Józef Ossowicki,
dr inż. Władysław Polowczyk, doc. dr inż. Jan Strojny,
prof. dr hab. inż. Andrzej Wolny
3.1. Wiadomości ogólne3.2. Łączniki elektroenergetyczne zestykowe
3.2.1. Klasyfikacja
3.2.2. Wielkości znamionowe łączników elektroenergetycznych
3.2.3. Elementy i wyposażenie łączników elektroenergetycznych
3.3. Bezpieczniki3.3.1. Wiadomości ogólne
3.3.2. Wielkości charakterystyczne bezpieczników
3.3.3. Podział bezpieczników
3.3.4. Bezpieczniki wysokonapięciowe
3.3.5. Bezpieczniki niskonapięciowe
3.3.6. Bezpieczniki topikowe do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowych
3.3.7. bezpieczniki dobezpieczeniowe
3.4. Łączniki bezzestykowe3.4.1. Wiadomości ogólne
3.4.2. Części łączników bezzestykowych
3.4.3. Zalety i wady łączników bezzestykowych
3.4.4. Zastosowanie łączników bezzestykowych
3.4.5. Łączniki hybrydowe
3.5. Przekładniki prądowe i napięciowe3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Przekładniki prądowe
3.5.3. Przekładniki napięciowe
3.5.4. Przekładniki kombinowane
3.5.5. Przekładniki niekonwencjonalne
3.6. Izolatory3.6.l. Klasyfikacja izolatorów
3.6.2. Budowa i główne cechy izolatorów
3.6.3. Dobór izolatorów
3.7. Rozdzielnice prefabrykowane3.7.1. Podział i podstawowe określenia
3.7.2. Budowa i rodzaje rozdzielnic
3.7.3. Wymagania i badania rozdzielnic
3.7.4. Dobór rozdzielnic
3.8. Ograniczniki przepięć3.8.1. Przepięcia i przegląd środków ochrony
3.8.2. Charakterystyka ograniczników przepięć i podstawy ich doboru
3.9. Dławiki stosowane w elektroenergetyce
3.10. Kondensatory3.10.1. Podział i budowa
3.10.2. Materiały stosowane do produkcji kondensatorów
3.10.3. Pole elektryczne w kondensatorach
3.10.4. Kondensatory małej mocy
3.10.5. Kondensatory impulsowe
3.10.6. Parametry znamionowe i warunki pracy
3.11. Tendencje rozwojowe w dziedzinie aparatów elektrycznych3.12. Eksploatacja aparatów elektrycznych
3.12.1. Wprowadzenie
3.12.2. Ogólne zasady instalowania aparatów elektrycznych
3.12.3. Ogólne zasady użytkowania aparatów elektrycznych
3.12.4. Ogólne zasady konserwacji aparatów elektrycznych
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
4. Transformatory
prof. dr hab. inż. Michał Jabłoński, doc. dr inż. Jerzy Kulikowski
4.1. Wprowadzenie4.2. Zasada budowy i podstawowe prawa działania transformatora4.2.l. Elementy czynne
4.2.2. Stan jałowy
4.2.3. Stan obciążenia
4.2.4. Schematy zastępcze
4.2.5. Stan zwarcia
4.3. Zmienność napięcia transformatora4.4. Straty mocy w transformatorze4.4.1. Straty jałowe
4.4.2. Straty obciążeniowe
4.4.3. Sprawność
4.5. Połączenia i układy połączeń uzwojeń transformatorów4.6. Prąd włączenia transformatora4.7. Transformatory trójuzwojeniowe4.7.1. Konwencjonalne transformatory trójuzwojeniowe
4.7.2. Transformatory z rozdzielnymi uzwojeniami
4.7.3. Transformatory przekszałtnikowe do układów 12- i 6-pulsowych
4.8. Autotransformatory4.9. Regulacja przekładni4.10. Praca równoległa transformatorów4.10.1. Kryteria idealnej pracy równoległej
4.10.2. Skutki niedotrzymania warunków współpracy
4.11. Nagrzewanie się i chłodzenie transformatorów4.11.1. Zjawiska cieplne
4.11.2. Sposoby chłodzenia i ich oznaczenie
4.11.3. Obciążalność
4.12. Wytrzymałość zwarciowa transformatorów
4.12.1. Zagrożenie zwarciowe
4.12.2. Ustalony prąd zwarcia
4.12.3. Udarowy prąd zwarcia
4.12.4. Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej i dynamicznej
4.13. Badanie transformatorów w wytwórni4.14. Transformatory i autotransformatory energetyczne 4.14.1. Ogólne wymagania techniczne
4.14.2. Transformatory blokowe
4.14.3. Transformatory i autotransformatory sieciowe najwyższych napięć
4.14.4. Transformatory sieciowe o napięciu górnym 110 kV
4.14.5. Transformatory rozdzielcze olejowe
4.14.6. Transformatory rozdzielcze suche żywiczne
4.15. Transformatory specjalne4.16. Wybrane zagadnienia z eksploatacji transformatorów
4.16.1. Badania eksploatacyjne
4.16.2. Transport transformatorów
4.17. Oznaczenie transformatorówWykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
5. Maszyny elektryczne
Rozdział pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosława Dąbrowskiego
dr inż. Konrad Dąbała, prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski,
prof. mgr inż. Tadeusz Koter, prof. dr hab. inż. Andrzej Pochanke,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein
5.1. Wiadomości ogólne 5.1.1. Wielkości znamionowe maszyn elektrycznych
5.l.2. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych
5.1.3. Stopnie ochrony maszyn elektrycznych
5.l.4. Formy wykonania maszyn elektrycznych
5.1.5. Układy chłodzenia maszyn elektrycznych
5.1.6. Nagrzewanie się maszyn elektrycznych
5.1.7. Wytrzymałość elektryczna izolacji maszyn elektrycznych
5.1.8. Wytrzymałość mechaniczna przy zwiększonej prędkości obrotowej
5.1.9. Przeciążalność maszyn elektrycznych
5.1.10. Drgania mechaniczne i zjawiska akustyczne w maszynach elektrycznych
5.1.11 Zakłócenia radioelektryczne wywołane przez maszyny elektryczne
5.1.12. Szczotki do maszyn elektrycznych
5.1.13. Wymiary montażowe maszyn elektrycznych
5.1.14. Normalizacja w dziedzinie maszyn elektrycznych
5.2. Maszyny indukcyjne 5.2.1. Rodzaje maszyn indukcyjnych
5.2.2. Zastosowanie maszyn indukcyjnych
5.2.3. Zależności podstawowe
5.2.4. Silniki indukcyjne
5.2.5. Specjalne warunki pracy silników indukcyjnych
5.2.6. Prądnice indukcyjne
5.2.7. Indukcyjne przetwornice częstotliwości
5.2.8. Indukcyjne regulatory napięcia
5.2.9. Dławiki indukcyjne
5.3. Maszyny synchroniczne5.3.1. Rodzaje maszyn synchronicznych
5.3.2. Rodzaje pracy maszyn synchronicznych
5.3.3. Charakterystyki i zależności podstawowe
5.3.4. Parametry maszyn synchronicznych
5.3.5. Zwarcia maszyny synchronicznej
5.3.6. Układy wzbudzenia maszyn synchronicznych
5.3.7. Prądnice trójfazowe
5.3.8. Dane techniczne prądnic synchronicznych produkcji krajowej
5.3.9. Obciążalność prądnic synchronicznych
5.3.10. Silniki synchroniczne
5.3.11. Kompensatory synchroniczne
5.4. Maszyny komutatorowe prądu przemiennego5.4.1. Rodzaje maszyn komutatorowych
5.4.2. Silniki jednofazowe
5.4.3. Silniki trójfazowe bocznikowe
5.4.4. Silniki trójfazowe szeregowe
5.4.5. Maszyny komutatorowe dodawcze
5.5. Maszyny prądu stałego5.5.1. Rodzaje maszyn prądu stałego
5.5.2. Zastosowanie maszyn prądu stałego
5.5.3. Zależności podstawowe
5.5.4. Komutacja i zestyk ślizgowy
5.5.5. Oznaczenia zacisków i końcówek uzwojeń
5.5.6. Silniki prądu stałego
5.5.7. Specjalne warunki pracy silników
5.5.8. Prądnice prądu stałego
5.5.9. Wzmacniacze elektryczne maszynowe
5.5.10. Serie maszyn prądu stałego
5.6. Maszyny elektryczne małej mocy5.6.1. Charakterystyka ogólna
5.6.2. Silniki komutatorowe jednofazowe
5.6.3. Silniki komutatorowe prądu stałego
5.6.4. Silniki indukcyjne jednofazowe i dwufazowe
5.6.5. Silniki synchroniczne
5.6.6. Silniki z komutacją elektryczną
5.6.7. Silniki momentowe i o innych zasadach konstrukcyjnych
5.6.8. Elektromagnesy
5.6.9. Prądnice tachometryczne
5.6.10. Przetworniki położenia
5.7. Eksploatacja maszyn elektrycznych5.7.1. Wprowadzenie
5.7.2. Rodzaje obsługiwania
5.7.3. Struktura procesu eksploatacji maszyn elektrycznych
5.7.4. Niezawodność maszyn elektrycznych
5.7.5. Funkcje i warunki pracy maszyn elektrycznych
5.7.6. Szczególne warunki pracy maszyn elektrycznych
5.7.7. Stan graniczny i uszkodzenie maszyny elektrycznej
5.7.8. Wymagania dotyczące rezystancji izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych
5.7.9. Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych
5.7.10. Suszenie izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych
5.7.11. Ochrona przeciwporażeniowa podczas eksploatacji maszyn elektrycznych
5.7.12. Wybrane zagadnienia eksploatacyjne silników
5.7.13. Wybrane zagadnienia eksploatacyjne prądnic
5.7.14. Niektóre czynności obsługowe przy maszynach elektrycznych
5.7.15. Zasady organizacji pracy przy eksploatacji maszyn elektrycznych
5.7.16. Pakowanie, przechowywanie i transport maszyn elektrycznych
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
6. Napęd elektryczny
prof. dr hab. inż. Kazimierz Bisztyga, dr inż. Aleksander Dziadecki,
inż. Ryszard Dziworski, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, dr hab. inż. Andrzej Senderski,
prof. dr inż. Ryszard Sikora, dr inż. Jacek Zarudzki
6.1. Równanie ruchu6.2. Napędy prądu stałego
6.2. l. Ogólna charakterystyka
6.2.2. Podstawowe zależności matematyczne napędu z silnikiem obcowzbudnym
6.2.3. Model przekształtnika
6.2.4. Struktura układu sterowania
6.3. Napędy prądu przemiennego6.3.l. Klasyfikacja napędów prądu przemiennego
6.3.2. Napędy z silnikami indukcyjnymi
6.3.3. Napędy z silnikami synchronicznymi
6.3.4. Napędy z innymi silnikami prądu przemiennego
6.4. Napędy typowe6.4.1. Wstęp
6.4.2. Napęd pozycyjny
6.4.3. Napędy pomp i wentylatorów
6.4.4. Napęd walcarki Sendzimira
6.4.5. Napęd maszyny wyciągowej
6.4.6. Napędy dźwigowe
6.4.7. Systemy elektryczne generatorów elektrowni wiatrowych
6.4.8. Napędy zasilane ze źródeł fotowoltaicznych
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
7. Trakcja elektryczna
doc. dr inż. Franciszek Kolarski, prof. dr inż. Ryszard Matusiak
7.1 Wiadomości teoretyczne 7.1.1. Dynamika ruchu pociągu
7.l .2. Opory ruchu
7.1.3. Przyczepność
7.l .4. Charakterystyki silników trakcyjnych i lokomotyw elektrycznych
7.1.5. Rozruch rezystorowy lokomotywy
7.1.6. Rozruch i sterowanie tyrystorowe lokomotywy
7.l .7. Hamowanie odzyskowe
7.1.8. Impulsowe hamowanie rezystorowe
7.1.9. Silnik asynchroniczny
7.1.10. Obliczenia trakcyjne
7.1.11. Przenoszenie napędu, wyznaczenie przekładni
7.1.12. Dobór mocy silników trakcyjnych
7.1.13. Nagrzewanie się silników trakcyjnych w warunkach eksploatacyjnych
7.1.14. Jednostkowe zużycie energii
7.2. Tabor trakcji elektrycznej7.2. l. Klasyfikacja lokomotyw elektrycznych
7.2.2. Zawieszenia silników
7.2.3. Obwód główny lokomotywy elektrycznej
7.2.4. Obwody sterowania, sygnalizacji i pomocnicze
7.2.5. Urządzenia elektryczne lokomotywy spalinowo-elektrycznej
7.2.6. Odbieraki prądu
7.3. Sieci trakcyjne7.3.1. Rodzaje sieci
7.3.2. Obliczanie sieci prostej
7.3.3. Budowa sieci prostej
7.3.4. Obliczanie sieci łańcuchowej
7.3.5. Sieci do dużych prędkości pojazdów
7.3.6. Współpraca odbieraka z siecią jezdną przy dużych prędkościach pojazdów
7.3.7. Prądy błądzące
7.3.8. Ochrona urządzeń podziemnych przed wpływem prądów błądzących
7.4. Zasilanie sieci trakcyjnej7.4. l. Systemy zasilania trakcji elektrycznej
7.4.2. Obliczanie układu zasilania metodami graficzno-analitycznymi
7.4.3. Obliczanie układu zasilania przy znanym rozkładzie jazdy
7.4.4. Obliczanie mocy zespołów prostownikowych podstacji trakcyjnych
7.4.5. Zwarcia w sieciach trakcyjnych
7.4.6. Zabezpieczenie układu zasilania
7.4.7. Rozwiązania konstrukcyjne podstacji trakcyjnych
7.4.8. Kabiny sekcyjne
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
8. Energoelektronika
prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg,
dr hab. inż. Henryk Zygmunt
8.1. Wstęp8.2. Półprzewodnikowe przyrządy mocy8.2.1. Klasyfikacja
8.2.2. Diody
8.2.3. Tyrystory
8.2.4. Tyrystory wyłączalne prądem bramki (GTO)
8.2.5. Tranzystory bipolarne złączowe (BJT)
8.2.6. Tranzystory unipolarne mocy (MOSFET)
8.2.7. Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)
8.2.8. Tyrystory komutowane zintegrowaną bramką (IGCT)
8.2.9. Obszar bezpiecznej pracy tranzystorów mocy
8.2.10. Układy zintegrowane
8.2.11. Straty mocy i chłodzenie
8.3. Przekształtniki statyczne prądu przemiennego na prąd stały i cyklokonwertory8.3.1. Podstawowe funkcje i struktury przekształtników
8.3.2. Przekształtniki prądu stałego
8.3.3. Bezpośrednie przemienniki częstotliwości - cyklokonwertory
8.4. Oddziaływanie przekształtników na linię zasilającą
8.4.l. Wyższe harmoniczne prądu i moc bierna
8.4.2. Komutacyjne załamania napięcia
8.4.3. Zależność dopuszczalnej mocy przekształtnika od mocy zwarcia w punkcie przyłączania
8.4.4. Przekształtniki złożone
8.5. Tyrystorowe sterowniki prądu przemiennego8.5.1. Sterowniki jednofazowe z obciążeniem RL8.5.2. Sterowniki trójfazowe
8.6. Impulsowe przekształtniki prądu stałego (DC/DC)
8.6.1. Przekształtniki do obniżania napięcia stałego
8.6.2. Przekształtniki do podwyższania napięcia stałego
8.6.3. Kaskadowy przekształtnik do obniżania i podwyższania napięcia
8.6.4. Impulsowy przekształtnik do obniżania i podwyższania napięcia
8.6.5. Impulsowy przekształtnik czterokwadrantowy
8.6.6. Filtr wejściowy przekształtników impulsowych
8.6.7. Impulsowe przekształtniki wielopulsowe
8.7 Przekształtniki częstotliwości (falowniki)8.7.1. Wprowadzenie
8.7.2. Jednofazowe falowniki napięcia
8.7.3. Trójfazowe falowniki napięcia
8.7.4. Wielopoziomowe falowniki napięcia
8.7.5. Trójfazowe falowniki prądu
8.7.6. Porównanie falowników napięcia i prądu
8.7.7. Czterogałęziowe falowniki napięcia
8.8. Przekształtniki rezonansowe8.8.1. Rodzaje przekształtników
8.8.2. Przekształtniki z rezonansem w obciążeniu
8.8.3. Przekształtniki z łącznikami rezonansowymi
8.8.4. Rezonansowe obwody komutacyjne w przekształtnikach sterowanych metodą PWM
8.8.5. Układy przekształtnikowe z pośredniczącym obwodem rezonansowym
8.9. Przekształtniki matrycowe8.9.1. Zasada działania
8.9.2. Przekształtniki matrycowe 3x3
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
9. Urządzenia do kompensacji mocy biernej
mgr inż. Jolanta Arendarska, doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz,
dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg9.1. Podstawowe pojęcia z zakresu kompensacji mocy biernej 9.1.1. Moce w układach jednofazowych
9.1.2. Moce w układach wielofazowych
9.1.3. Jednofazowe liniowe i nieliniowe odbiorniki mocy biernej
9.l.4. Moc bierna i moc pulsująca w liniowych układach asymetrycznych zasilanych
napięciem nieodkształconym
9.1.5. Układy trójfazowe zrównoważone
9.l.6. Kompensacja mocy biernej odbiorników trójfazowych asymetrycznych
9.2. Kompensacja mocy biernej za pomocą maszyn synchronicznych 9.2.1. Wprowadzenie
9.2.2. Ocena zdolności kompensacyjnej silników synchronicznych
9.2.3. Dobór silnika synchronicznego i wzbudnicy tyrystorowej
9.2.4. Układy regulacji mocy biernej silników synchronicznych
9.3. Baterie kondensatorów 9.3.1. Parametry baterii kondensatorów
9.3.2. Kondensatory energetyczne
9.3.3. Łączenie kondensatorów w baterie
9.3.4. Zabezpieczenia baterii kondensatorów
9.3.5. Wyposażenie baterii
9.4. Regulatory mocy biernej baterii kondensatorów 9.4.l. Sterowanie mocą bierną
9.4.2. Zasady działania regulatorów mocy biernej
9.4.3. Rodzaje regulatorów mocy biernej
9.5. Przebiegi łączeniowe baterii samotnych i dzielonych 9.5.1. Załączanie samotnej baterii kondensatorów
9.5.2. Załączanie dzielonych baterii kondensatorów
9.5.3. Wyłączanie baterii kondensatorów
9.5.4. Rozładowanie baterii kondensatorów
9.6. Zjawiska rezonansów w układach z baterią kondensatorów9.6.1. Rezonans równoległy
9.6.2. Rezonans szeregowy
9.7. Filtry wyższych harmonicznych
9.7.1. Praca baterii kondensatorów zasilanych napięciem odkształconym
9.7.2. Wpływ baterii kondensatorów na odkształcenie napięcia zasilającego
9.7.3. Zasada działania filtrów i baterii z dławikami ochronnymi
9.7.4. Klasyfikacja filtrów
9.7.5. Dobór podstawowych parametrów filtrów
9.7.6. Dławiki filtrów i ich podstawowe parametry
9.7.7. Skutki niewłaściwego doboru i eksploatacji filtrów LC9.8. Urządzenia statyczne do nadążnej kompensacji mocy biernej9.8.1. Wprowadzenie
9.8.2. Kompensator z wieloczłonowymi bateriami kondensatorów przyłączanymi
łącznikami tyrystorowymi
9.8.3. Kompensator ze stałą baterią kondensatorów i członem o regulowanym
prądzie indukcyjnym (FC+TCR)
9.8.4. Kompensator ze stałą baterią kondensatorów i prostownikiem tyrystorowym
obciążonym dławikiem
9.8.5. Sterowanie kompensatorami nadążnymi w zamkniętym układzie regulacji
9.8.6. Porównanie kompensatorów statycznych
9.9. Energetyczne filtry aktywne9.9.l. Szeregowe filtry aktywne
9.9.2. Równoległe filtry aktywne
9.9.3. Kompensator StatCom
9.10. Wybrane zasady eksploatacji urządzeń do kompensacji 9.10.1. Badania odbiorcze i eksploatacyjne baterii kondensatorów
9.10.2. Sprzęt ochronny i zasady bhp przy obsłudze urządzeń do kompensacji
9.10.3. Najczęstsze uszkodzenia urządzeń do kompensacji
Wykaz ważniejszych oznaczeń Literatura
SkorowidzKontakt Tomasz: Sprzedam Poradnik Inżyniera Elektryka. (Tom 2)

*

*

*


captcha

Wyślij do mnie email z linkiem do zarządzania ogłoszeniem