Sprzedam Poradnik inżyniera elektryka. Tom 3 - 105zł

Data publikacji: 29-10-2012 12:45:11 | Imię kontaktowe: Arek | Region: cała Polska | Miejscowość: Kraków | 1114 x wyświetlone |

Sprzedam Poradnik Inżyniera Elektryka. (Tom 3)

wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT
ISBN: 978-83-204-3444-6


wydanie: 2011
format: A5, str. 1004, oprawa twarda

Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące: przewodów i kabli elektroenergetycznych, wytwarzania energii elektrycznej, sieci i stacji elektroenergetycznych, elektroenergetyki przemysłowej, gospodarki elektroenergetycznej, systemów elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej, instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej ,a także ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach oraz urządzeniach niskiego i wysokiego napięcia.
W wydaniu tym są nowe dwa rozdziały, jeden dotyczący automatyki zabezpieczeniowej został napisany od początku przez nowy zespół autorski, a drugi – zupełnie nowy – to pt. Jakość energii elektrycznej. Pozostałe rozdziały zostały uaktualnione.
Czytelnik znajdzie w poradniku opisy stosowanych dziś metod obliczeniowych, obowiązujących wymagań i rozwiązań technicznych realizowanych zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Omówiono też wiele nowych tematów, w tym dotyczących na przykład elektrowni wiatrowych, systemów telekomunikacyjnych w elektroenergetyce, instalacji elektrycznych w „inteligentnych” budynkach czy też ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
Zalety niniejszego poradnika to: staranny dobór materiałów, sposób jego przedstawienia, łączący w wyważonych proporcjach wiadomości teoretyczne z praktycznymi. Liczne tablice i rysunki w sposób poglądowy przybliżają Czytelnikowi poruszaną tematykę, a skorowidz ułatwi szybkie znalezienie potrzebnych informacji.
Autorzy to wybitni przedstawiciele środowisk naukowych oraz inżynierowie elektrycy – znani specjaliści w reprezentowanej w tym tomie działach elektryki.

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

1.1. Wiadomości podstawowe
1.1.1. Wprowadzenie
1.1.2. Normalizacja kabli i przewodów
1.1.3. Materiały żył przewodzących
1.1.4. Ekologia wyrobów kablowych
1.1.5. Określenia
1.1.6. Zasady oznaczania kabli i przewodów
1.2. Przewody elektroenergetyczne do linii napowietrznych
1.2.1. Przewody nieizolowane
1.2.2. Przewody izolowane napowietrzne
1.2.3. Przewody w osłonie napowietrzne
1.3. Przewody nawojowe
1.4. Przewody elektroenergetyczne izolowane
1.4.1. Przewody izolowane do układania na stałe
1.4.2. Przewody izolowane do odbiorników ruchomych i przenośnych
1.4.3. Przewody do zastosowali specjalnych
1.4.4. Przewody zharmonizowane
1.5. Przewody i kable ekranowane
1.6. Kable elektroenergetyczne
1.6.1. Wstęp
1.6.2. Klasyfikacja kabli
1.6.3. Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia
1.6.4. Kable elektroenergetyczne średniego napięcia (3,6/6 kV do 18/30 kV)
1.7. Kable sygnalizacyjne
1.8. Kable elektroenergetyczne do zastosowań specjalnych
1.9. Dobór przewodów i kabli
1.9.1. Informacje ogólne
1.9.2. Obciążalność długotrwała kabli
1.9.3. Obciążalność cykliczna i zakłóceniowa
1.9.4. Obciążalność zwarciowa przewodów i kabli
Literatura

2. Wytwarzanie energii elektrycznej prof. dr hab. inż. Roman Janiczek, prof. dr hab. inż. Jacek Marecki

2.1. Wiadomości ogólne o elektrowniach
2.1.1. Klasyfikacja generatorów energii elektrycznej, elektrowni
i elektrociepłowni
2.1.2. Wielkości charakteryzujące elektrownie
2.1.3. Charakterystyka ogólna poszczególnych rodzajów elektrowni
2.1.4. Czynniki kształtujące rozwój elektrowni
2.1.5. Warunki przyłączania elektrowni do sieci elektrycznej
2.2. Klasyczne elektrownie kondensacyjne
2.2.1. Sprawność układów cieplnych
2.2.2. Charakterystyka wyposażenia i kompozycja elektrowni klasycznych
2.2.3. Kotły parowe
2.2.4. Turbiny parowe
2.2.5. Turbogeneratory
2.2.6. Urządzenia potrzeb własnych
2.2.7. Napędy elektryczne urządzeń potrzeb własnych
2.2.8. Układy elektryczne elektrowni klasycznych
2.3. Elektrociepłownie
2.3.1. Podstawy gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej
2.3.2. Obciążenie cieplne i wyposażenie elektrociepłowni parowych
2.3.3. Układy skojarzone gazowo-parowe w elektrociepłowniach
2.3.4. Małe układy skojarzone zasilane gazem ziemnym
2.4. Elektrownie jądrowe
2.4.1. Zasady działania elektrowni jądrowych
2.4.2. Układy i urządzenia w elektrowniach jądrowych
2.4.3. Podstawy ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
2.4.4. Stan rozwoju elektrowni jądrowych na świecie
2.5. Elektrownie wodne
2.5.1. Zasoby energii wodnej i ich wykorzystanie
2.5.2. Zasady działania i wyposażenie elektrowni wodnych
2.5.3. Praca elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym
2.6. Elektrownie wiatrowe
2.6.1. Zasady pracy i cechy elektrowni wiatrowych
2.6.2. Konstrukcja wiatrowych jednostek wytwórczych
2.6.3. Regulacja jednostek wiatrowych
2.6.4. Połączenie elektrowni wiatrowych z siecią
2.6.5. Warunki rozwoju elektrowni wiatrowych w kraju
2.6.6. Mechanizmy promujące energetykę wiatrową
Wykaz ważniejszych odznaczeń
Literatura

3. Sieci elektroenergetyczneprof. dr hab. inż. Szczęsny Kujszczyk, mgr mi. Lech Bożentowicz

3.1. Wiadomości podstawowe
3.1.1. Pojęcia i definicje
3.1.2. Wymagania stawiane sieciom -
3.1.3. Prądy i napięcia w sieciach
3.1.4. Elementy sieci
3.2. Odbiory sieciowe
3.2.1. Rodzaje odbiorców - rys historyczny
3.2.2. Rodzaje odbiorców - nowe pojęcia
3.3. Klasyfikacja sieci
3.4. Struktura i konfiguracja sieci
3.4.1. Pojęcia podstawowe
3.4.2. Struktury otwarte i zamknięte
3.4.3. Konfiguracja sieci
3.5. Linie napowietrzne
3.5.1. Pojęcia ogólne i definicje
3.5.2. Przewody
3.5.3. Izolatory
3.5.4. Zawieszenie i łączenie przewodów
3.5.5. Słupy
3.5.6. Obliczenia mechaniczne przewodów linii napowietrznych
3.6. Linie kablowe
3.6.1. Pojęcia ogólne i definicje
3.6.2. Rodzaje i budowa kabli
3.6.3. Osprzęt kablowy
3.6.4. Układanie kabli
3.7. Modelowanie numeryczne sieci
3.7.1. Bazy danych sieci elektroenergetycznych
3.7.2. Zasady oznaczania elementów sieci
3.7.3. Odwzorowania struktur i konfiguracji sieci
3.8. Wyznaczanie stanów pracy sieci
3.8.1. Wprowadzenie
3.8.2. Metoda współczynnika jednoczesności
3.8.3. Metody probabilistyczne
3.8.4. Obliczanie napięć w sieciach promieniowych
3.9. Obliczanie prądów zwarciowych
3.9.1. Rodzaje zwarć
3.9.2. Przyczyny powstawania i skutki zwarć
3.9.3. Metoda obliczania prądów zwarciowych według normy [3.24]
3.9.4. Zwarcia jednofazowe w sieciach średnich napięć
3.9.5. Metody ograniczania skutków działania prądów zwarciowych
3.10. Regulacja napięcia i mocy biernej
3.10.1. Poziomy napięć w sieciach
3.10.2. Źródła i bilans mocy biernej
3.10.3. Kompensacja mocy biernej
3.10.4. Regulacja napięcia przez zmianę przekładni transformatorów
3.11. Sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci
3.11.1. Wiadomości ogólne
3.11.2. Sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV
3.11.3. Sieci średniego napięcia
3.11.4. Wybór sposobu połączenia z ziemią punktu neutralnego sieci średniego
napięcia
3.11.5. Sieć niskiego napięcia
3.12. Projektowanie sieci
3.12.1. Rodzaje opracowań
3.12.2. Projektowanie linii napowietrznych i kablowych
3.12.3. Projektowanie przyłączy niskiego napięcia
3.13. Ogólne zasady eksploatacji sieci
3.13.1. Organizacja eksploatacji
3.13.2. Prowadzenie ruchu
3.13.3. Działalność w zakresie utrzymania stanu technicznego sieci
3.14. Ochrona środowiska w budownictwie sieciowym
3.14.1. Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych na środowisko
3.14.2. Ochrona przed działaniem pola elektromagnetycznego
3.14.3. Zmniejszanie uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz w
zagospodarowaniu przestrzennym
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura

4. Stacje elektroenergetyczneprof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk, dr inż. Tadeusz Sutkowski

4.1. Wiadomości ogólne
4.1.1. Elementy składowe i klasyfikacja stacji
4.1.2. Lokalizacja i plan generalny stacji
4.1.3. Warunki sieciowe
4.2. Układy połączeń rozdzielnic i stacji
4.2.1. Uwagi ogólne i wymagania podstawowe
4.2.2. Układy połączeń rozdzielnic średnich napięć
4.2.3. Układy połączeń rozdzielnic wysokich i najwyższych
4.2.4. Układy połączeń stacji
4.3. Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni i stacji
4.3.1. Uwagi i wymagania ogólne
4.3.2. Rozdzielnie napowietrzne
4.3.3. Rozdzielnie wnętrzowe
4.3.4. Rozdzielnie hermetycznie osłonięte
4.4. Dobór elementów torów głównych
4.4.1. Dobór transformatorów
4.4.2. Dobór szyn zbiorczych
4.4.3. Dobór izolatorów
4.4.4. Dobór aparatów łączeniowych
4.4.5. Dobór przekładników prądowych i napięciowych
4.4.6. Dobór dławików zwarciowych
4.4.7. Dobór ograniczników przepięć
4.4.8. Projektowanie rozdzielnic prefabrykowanych
4.5. Potrzeby własne stacji
4.5.1. Odbiorniki potrzeb własnych
4.5.2. Źródła i układy zasilania potrzeb własnych
4.6. Obwody pomocnicze i nastawnie
4.6.1. Automatyka elektroenergetyczna w stacjach
4.6.2. Urządzenia i budynek nastawni
4.7. Urządzenia sprężonego powietrza
4.8. Urządzenia telekomunikacji i telemechaniki
4.9. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych
4.10. Podstawowe zasady kompatybilności elektromagnetycznej w stacjach .
4.11. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w stacjach
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
5. Elektroenergetyka przemysłowa prof., dr hab. inż. Jerzy Kulczycki, prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk
5.1. Wprowadzenie
5.2. Odbiorniki energii elektrycznej w przemyśle
5.3. Wpływ jakości energii elektrycznej na pracę odbiorników
5.4. Wyznaczanie zapotrzebowania na moc i energię
5.5. Napięcia elektroenergetycznych sieci przemysłowych
5.6. Układy elektroenergetycznych sieci przemysłowych
5.6.1. Klasyfikacja układów sieci
5.6.2. Zracjonalizowane układy sieci
5.7. Stacje elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych
5.7.1. Uproszczone metody wyboru liczby i lokalizacji
stacji transformatorowych
5.7.2. Projektowanie sieci rozdzielczych promieniowych, dwupoziomowych
5.8. Ograniczanie prądu zwarciowego w sieciach przemysłowych
5.9. Wybór optymalnych parametrów urządzeń elektroenergetycznych w zakładach
przemysłowych
5.10. Racjonalne użytkowanie mocy i energii elektrycznej
w zakładach przemysłowych
5.11. Gospodarka mocą bierną w zakładach przemysłowych
5.12. Układ kompensacji mocy biernej
5.13. Projektowanie elektroenergetycznych sieci przemysłowych
5.14. Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura

6. Gospodarka elektroenergetyczna prof. dr hab. inż. Jacek Marecki

6.1. Zmienność obciążenia elektrycznego
6.1.1. Rodzaje zmienności obciążenia
6.1.2. Dobowa zmienność obciążenia
6.1.3. Tygodniowa zmienność obciążenia
6.1.4. Roczna zmienność obciążenia
6.2. Straty mocy i energii w urządzeniach elektroenergetycznych .
6.2.1. Charakterystyki przenoszenia mocy i energii
6.2.2. Obliczanie strat energii czynnej i biernej
6.3. Obliczenia gospodarcze w elektroenergetyce
6.3.1. Obliczanie kosztów rocznych
6.3.2. Rozkłady czasowe nakładów i efektów
6.3.3. Wybór rozwiązania optymalnego
6.3.4. Analiza opłacalności inwestycji
6.4. Niezawodność urządzeń i układów elektroenergetycznych
6.4.1. Obliczanie niezawodności
6.4.2 Obliczanie energii niedostarczonej
6.5. Koszty mocy i energii elektrycznej
6.5.1. Koszty dostawy energii elektrycznej
6.5.2. Taryfy elektroenergetyczne
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura

7. Systemy elektroenergetyczneRozdział pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Szczerby
dr inż. Franciszek Buchta, mgr inż. Andrzej Chyrowicz, dr inż. Andrzej Kemer, dr inż.
Ryszard Kowalik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, dr hab. inż. Krzysztof Madajewski,
rof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba, prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk


7.1. Wiadomości ogólne
7.1.1. System elektroenergetyczny jako część systemu energetycznego
7.1.2. Podstawowe właściwości systemu elektroenergetycznego
7.1.3. Struktury systemu elektroenergetycznego
7.1.4. Krajowy system elektroenergetyczny w systemie europejskim
7.2. Stany ustalone
7.2.1. Wprowadzenie
7.2.2. Optymalizacja pracy systemu w warunkach rynkowych
7.2.3. Wyznaczanie rozpływów mocy
7.2.4. Sieci zastępcze
7.2.5. Kształtowanie optymalnych rozpływów mocy w warunkach rynkowych
7.2.6. Estymacja stanu systemu elektroenergetycznego
7.3. Stany nieustalone
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Modele systemu do badania stanów nieustalonych
7.3.3. Stabilność układów elektroenergetycznych
7.4. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego
7.4.1. Zagadnienia ogólne
7.4.2. Struktury układu sterowania systemu
7.4.3. Regulacja częstotliwości i mocy czynnej
7.4.4. Regulacja poziomów napięcia i rozpływu mocy biernej
7.4.5. Inne układy regulacji
7.5. Zagadnienia wybrane
7.5.1. Planowanie w systemie elektroenergetycznym
7.5.2. Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym
7.5.3. Układy przesyłowe prądu stałego
7.5.4. Stany awaryjne
7.5.5. Systemy telekomunikacyjne w elektroenergetyce
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura

8. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)Rozdział pod kierunkiem dr inż. Sylwii Wróblewskiej
mgr inż. Hanna Dytry, dr inż. Zygmunt Kuran, mgr inż. Sławomir Skrodzki,
dr inż. Sylwia Wróblewska

8.1. Wiadomości podstawowe
8.1.1. Klasyfikacja EAZ
8.1.2. Wymagania stawiane układom i urządzeniom EAZ
8.2. Zakłócenia w pracy układów elektroenergetycznych
8.2.1. Impedancje elementów systemu elektroenergetycznego
8.2.2. Zwarcia wielkoprądowe
8.2.3. Zwarcia doziemne małoprądowe
8.2.4. Rezystancja przejścia
8.2.5. Praca niepełnofazowa
8.2.6. Przeciążenia cieplne
8.2.7. Zmniejszenie częstotliwości
8.2.8. Obniżenie napięcia
8.2.9. Utrata stabilności współpracy z siecią
8.3. Przekładniki pomiarowe
8.3.1. Przekładniki prądowe
8.3.2. Przekładniki napięciowe
8.4. Elementy funkcjonalne (przek0061niki) w układach EAZ
8.4.1. Funkcje zabezpieczeniowe
8.4.2. Elementy pomocnicze stosowane w układach zabezpieczeń
8.5. EAZ sieci średnich napięć
8.5.1. Układy pracy sieci i charakterystyka zwarć doziemnych
8.5.2. Zabezpieczenia ziemno wartościowe
8.5.3. Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych oraz podwójnych
zwarć z ziemią
8.5.4. Zabezpieczenia rozproszonych0020ródeł energii
8.5.5. Analiza metod automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków
sieci średniego napięcia
8.6. EAZ sieci najwyższych napięć
8.6.1. Zabezpieczenia linii
8.6.2. Zabezpieczenia łącznika szyn
8.6.3. Zabezpieczenia szyn zbiorczych
8.6.4. Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej
8.7. Zabezpieczenia transformatorów
8.7.1. Zakłócenia w pracy transformatora
8.7.2. Dobór zabezpieczeń transformatora
8.7.3. Zabezpieczenia od zwarć wewnętrznych w uzwojeniach oraz polach
i na wyprowadzeniach
8.7.4. Zabezpieczenia od zwarć zewnętrznych ( zabezpieczenia rezerwowe)
8.7.5. Zabezpieczenia od przeciążeń ruchowych
8.8. Zabezpieczenia generatorów synchronicznych
8.8.1. Zakres wymaganych zabezpieczeń
8.8.2. Kryteria wykrywania zakłóceń i dobór nastawień zabezpieczeń
8.9. Zabezpieczenia bloków generator-transformator
8.9.1. Zakres wymaganych zabezpieczeń
8.10. Zabezpieczenia silników asynchronicznych
8.10.1. Wiadomości ogólne
8.10.2. Silnik jako obiekt nagrzewany, ograniczenia w stosowaniu
zabezpieczeń temperaturowych
8.10.3. Funkcje zabezpieczeń cieplnych silników
8.10.4. Funkcje realizowane za pomocą nowoczesnych zabezpieczeń silników
8.11. Automatyka łączeniowa układów elektroenergetycznych
8.11.1. Automatyka samoczynnego ponownego załączania (SPZ)
8.11.2. Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO)
8.11.3. Automatyka samoczynnego załączania rezerwy (SZR)
8.12. Obwody wtórne EAZ
8.12.1. Sterowanie układami elektroenergetycznymi
8.12.2. Obwody sygnalizacji
8.12.3. Obwody rejestracji
8.13. Badanie zabezpieczeń
8.13.1. Rodzaje badań
8.13.2. Badania pełne wyrobu
8.13.3. Badania odbiorcze wyrobu
8.13.4. Badania odbiorcze układów zabezpieczeniowych na miejscu
zainstalowania, tzw. SAT (ang. site acceptation test)
8.13.5. Badania pełne układów zabezpieczeniowych
8.13.6. Metody zastępowania badań pełnych układów zabezpieczeniowych
8.13.7. Urządzenia do badania zabezpieczeń
8.13.8. Układy pracy i metody badań
8.13.9. Doskonalenie metod badania zabezpieczeń
8.13.10. Wymuszalniki prądu pierwotnego
8.14. Eksploatacja
8.14.1. Wiadomości wstępne
8.14.2. Zbiór dokumentów
8.14.3. Oględziny i przeglądy układów
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura


9. Instalacje elektryczne dr inż. Jan Strzałka, mgr inż. Tadeusz Rosak, dr inż. Antoni Wolski

9.1. Wiadomości ogólne
9.1.1. Klasyfikacja instalacji
9.1.2. Układy sieci
9.1.3. Elementy składowe instalacji
9.1.4. Systemy zasilania instalacji
9.1.5. Obwody odbiorcze instalacji w budynkach mieszkalnych
9.1.6. Warunki pracy instalacji
9.1.7. Wymagania przepisów dotyczące instalacji
9.2. Układanie przewodów i kabli
9.2.1. Wprowadzenie
9.2.2. Sposoby układania przewodów
9.2.3. Sposoby prowadzenia przewodów w budynkach mieszkalnych
9.2.4. Sposoby układania kabli
9.2.5. Przewody szynowe
9.3. Wyznaczanie obciążeń instalacji elektrycznych
9.3.1. Wstęp
9.3.2. Wyznaczanie obciążeń instalacji w budynkach nieprzemysłowych
9.3.3. Wyznaczanie obciążeń instalacji oświetleniowej
9.3.4. Wyznaczanie obciążeń instalacji siłowej
9.4. Dobór przekroju przewodów i kabli
9.4.1. Kryteria doboru przekroju
9.4.2. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową
długotrwałą
9.4.3. Dobór przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny
spadek napięcia
9.4.4. Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną
9.4.5. Dobór przekroju przewodów ze względu na skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej
9.4.6. Dobór przekroju przewodów neutralnych N
9.4.7. Dobór przekroju przewodów ochronnych PE i ochronno-
neutralnych PEN
9.4.8. Dobór przekroju przewodów wyrównawczych i uziemiających
9.5. Dobór zabezpieczeń w obwodach instalacji elektrycznych
9.5.1. Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów
9.5.2. Dobór zabezpieczeń silników
9.5.3. Dobór zabezpieczeń baterii kondensatorów statycznych
9.5.4. Dobór zabezpieczeń urządzeń elektrotermicznych
9.5.5. Selektywność zabezpieczeń
9.6. Sprzęt instalacyjny, aparatura łączeniowa i zabezpieczająca
9.6.1. Osprzęt instalacyjny
9.6.2. Sprzęt instalacyjny
9.6.3. Łączniki izolacyjne niskiego napięcia
9.6.4. Rozłączniki i styczniki niskiego napięcia
9.6.5. Wyłączniki samoczynne niskiego napięcia
9.6.6. Nadprądowe wyłączniki instalacyjne
9.6.7. Wyłączniki różnicowoprądowe
9.6.8. Bezpieczniki niskiego napięcia
9.7. Rozdzielnice o napięciu znamionowym do 1000 V kolumny sterownicze
9.7.1. Klasyfikacja rozdzielnic
9.7.2. Rozdzielnice tablicowe
9.7.3. Rozdzielnice skrzynkowe
9.7.4. Rozdzielnice szafowe
9.7.5. Rozdzielnice stycznikowe, pulpity
9.7.6. Dobór rozdzielnicy
9.8. Instalacje ochrony odgromowej i urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
9.8.1. Instalacje piorunochronne
9.8.2. Dobór urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej
9.9. Projektowanie instalacji elektrycznych
9.9.1. Wprowadzenie
9.9.2. Projekt koncepcyjny
9.9.3. Projekt wykonawczy
9.9.4. Projektowanie instalacji w budynkach nieprzemysłowych
9 9.5. Projektowanie instalacji w zakładach przemysłowych
9.10. Zasady projektowania instalacji elektrycznych specjalnych
9.10.1. Ogólne zasady doboru aparatów i urządzeń do
warunków środowiskowych
9.10.2. Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych pożarem
9.10.3. Instalacje w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
9.10.4. Instalacje w pomieszczeniach medycznych
9.10.5. Instalacje elektryczne na placach budowy
9.11. Instalacje elektryczne w „inteligentnych" budynkach
9.11.1. Wprowadzenie
9.11.2. Systemy instalacji
9.12. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura
10. Jakość energii elektrycznej
dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka


10.1. Wprowadzenie
10.1.1. Kompatybilność elektromagnetyczna
10.1.2. Jakość energii elektrycznej
10.1.3. Przyczyny wzrostu zainteresowania jakością energii
10.2. Normalizacja
10.3. Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych
10.4. Pomiar wskaźników jakości napięcia
10.4.1. Klasy pomiarów
10.4.2. Organizacja pomiarów
10.4.3. Agregacja pomiarów w przedziałach czasu
10.4.4. Koncepcja oznaczania
10.4.5. Statystyczne miary parametrów jakości napięcia
10.5. Zasady poprawy jakości energii
10.6. Wartość napięcia
10.6.1. Przyczyny zmian wartości skutecznej napięcia
10.6.2. Skutki zmian wartości skutecznej napięcia
10.6.3. Szybkie zmiany napięcia
10.6.4. Układy stabilizacji napięcia
10.7. Wahania napięcia
10.7.1. Definicje zaburzenia
10.7.2. Źródła wahań napięcia
10.7.3. Skutki wahań napięcia
10.7.4. Pomiar wahań napięcia
10.7.5. Sposoby redukcji wahań napięcia
10.8. Asymetria napięć i prądów
10.8.1. Opis zaburzenia
10.8.2. Liczbowe miary asymetrii
10.8.3. Przyczyny asymetrii
10.8.4. Skutki asymetrii
10.8.5. Symetryzacja -
10.9. Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu
10.9.1. Definicje
10.9.2. Źródła zapadów napięcia
10.9.3. Czas trwania zapadu napięcia
10.9.4. Wartość zapadu napięcia
10.9.5. Skutki zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu
10.9.6. Sposoby redukcji skutków zapadów
10.9.7. Metody agregacji wyników pomiaru
10.9.8. Klasyfikacja wyników pomiarów
10.10. Odkształcenie napięć i prądów
10.10.1.Definicja harmonicznej
10.10.2.Kompozycja i dekompozycja przebiegu odkształconego
10.10.3.Harmoniczne i składowe symetryczne
10.10.4.Klasyfikacja składowych odkształcających
10.10.5.Miary liczbowe odkształcenia napięć i prądów
10.10.6.Pomiar odkształcenia
10.10.7.Źródła wyższych harmonicznych prądu
10.10.8.Harmoniczne napięcia
10.10.9.Skutki obecności wyższych harmonicznych
10.10.10.Sposoby redukcji negatywnych skutków harmonicznych
10.10.11.Lokalizacja źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
10.10.12.Normalizacja w dziedzinie wyższych harmonicznych
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Literatura

11. Ochrona przeciwporażeniowa dr inż. Witold Jabłoński

11.1. Ochrona przeciwporażeniowa w polskich dokumentach normatywnych
11.2. Działanie prądu na organizm ludzki oraz dopuszczalne napięcia dotykowe
rażeniowe i dotykowe spodziewane
11.3. Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach
niskiego napięcia
11.3.1. Struktura i cele ochrony przeciwporażeniowej
11.3.2. Podstawowe oznaczenia przewodów i zacisków ochronnych, układów
sieciowych i urządzeń
11.3.3. Środki ochrony podstawowej
11.3.4. Klasyfikacja środków ochrony przy uszkodzeniu
11.3.5. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach
TN, TT i IT
11.3.6. Łączenie punktów neutralnych sieci niskiego napięcia z uziomem stacji
zasilającej
11.3.7. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji
równoważnej
11.3.8. Ochrona przez zastosowanie izolowanego stanowiska
11.3.9. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń
wyrównawczych
11.3.10. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
11.3.11. Ochrona wzmocniona
11.3.12. Ochrona przeciwporażeniowa w niskonapięciowych instalacjach
lub pomieszczeniach specjalnych
11.3.13. Ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych
niskiego napięcia
11.4. Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach
elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż l kV
11.4. l. Struktura ochrony
11.4.2. Środki ochrony podstawowej w instalacjach wysokiego napięcia
11.4.3. Zasady ochrony przy uszkodzeniu
11.4.4. Środki ochrony przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia
11.4.5. Ocena skuteczności ochrony przy uszkodzeniu w stacjach
wysokiego napięcia
11.4.6. Środki ochrony podstawowej w liniach wysokiego napięcia
11.4.7. Środki ochrony przy uszkodzeniu w liniach wysokiego napięcia
11.4.8. Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach
wysokiego napięcia
11.4.9. Obliczanie napięcia uziomowego UE i prądu uziomowego IE
11.5. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
11.5.1. Rodzaje i terminy badań
11.5.2. Urządzenia pomiarowe i dokładność pomiarów
11.5.3. Bezpieczeństwo osób i urządzeń w czasie pomiarów
11.5.4. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w
instalacjach niskiego napięcia
11.5.5. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach
wysokiego napięcia
Opracowanie wyników badań
Wykaz ważniejszych oznaczeń
LiteraturaKontakt Arek: Sprzedam Poradnik inżyniera elektryka. Tom 3

*

*

*


captcha

Wyślij do mnie email z linkiem do zarządzania ogłoszeniem